apartat-web

Pressupostos online i informació directa!

Emccat Grup treballa en la cerca d’alternatives, solucions i en prestar als seus clients i socis les millors eines, amb les que oferir un servei de qualitat i que aquests puguin realitzar els seus projectes amb les màximes facilitats i de la manera més còmoda.

Tenint com idea de patida: conectar directament amb els seus clients habituals i obrir-se camí entre un nou públic internauta, Emccat Grup està treballant en la posada en marxa d’un nou apartat web. Un innovador projecte a través del qual els seus usuaris podran sol·licitar tot tipus d’informació, omplint un senzill formulari. Des d’informació sobre els seus productes, preus, marques i consultes diverses, fins a sol·licitar un pressupost totalment personalitzat amb un clic. Mitjançant aquest nou apartat web, Emccat Grup pretén establir un vincle directe així com enllaçar una nova via de contacte immediat i de confiança entre els seus associats i clients potencials virtuals.

Després d’analitzar l’important creixement de visites que rep diàriament el grup de compres a  través de la seva pàgina web, així com tenint en compte la multitud d’usuaris que utilitzen la xarxa com motor de cerca immediata, o bé per aclarir dubtes tant per idear com planificar els seus projectes i reformes, el grup considera que facilitar aquesta via de comunicació pot influir de forma molt positiva en la captació de nous clients i en la fidelització de molts altres, arribant a ser un ferm punt d’unió entre la seva part activa i els seus clients.

Esmentada acció anirà acompanyada d’una important campanya de difusió mitjançant els buscadors més destacats de la xarxa, amb el que Emccat Grup esperar generar un fort impacte així com crear una nova forma d’expandir la seva marca comercial.

 

apartat-web