Aïllament i Impermeabilització – Sistemes d’Encofrar

SOPREMA I EFYOS Impermeabilitació, solucions acústiques i cobertes de poliestirè extruït.
ROLLGUM-FIRESTONE Sistemes d’impermeabilització amb cautxú EPDM.
MAYDISA Aïllantes acústics, termoacustics, blocs de vidre, finestres…
REVESTECH Sistemes d’impermeabilització per a plats de dutxa d’Obra.
REGARSA Teixits fibra de vidre, revestiments vinílics, vels, malles, SATE i resines.
CAINOX Sistemes d’impermeabilització per a plats de dutxa d’ obra, banys i terrasses.
BUR2000 Aïllants tèrmics, aïllant reflectiu multicapa, aïllant reflectiu amb base de bombolles d’aire, etc.
ULMA CONSTRUCTION Tauler Tricapa, Puntal d’Acer, Encofrat Modular Lleuger, Encofrat de Pilars lleuger i Andamis.
TEZNOCUBER Panells Sandwich de fusta per a cobertes lleugeres.
CAJAISLANT Caixes de persiana aïllades i aïllament per a caixes tradicionals
LANA S. COOP. Tauler d’encofrar monocapa i tricapa. Fabricant de Pèl·let.
BMI CHOVA Impermeabilització, aïllament tèrmic i aïllament acústic.