Serveis

CESCE Assegurança de risc.
CREDITO Y CAUCION Assegurança de risc.
INFORMA (Informes Comercials) Informes comercials.
NAEN QUALITAT Certificació i manteniment de sistemes de qualitat de gestió.
VODAFONE Telefonia.
PETROCAT Combustible (Gasoil i Benzina).
VICTRANSA Transport i logística integral.
JADASH PETROLEUM Combustibles (Gasoil – Benzina)