Ceràmica Convencional i Tancaments

CERÀMICA BELIANES Tauló Ceràmic, Envans i Gran Format.
CERAMICA FUSTE Tauló Ceràmic, Envans i Encadellat.
PALAU ALPICAT Totxana, totxo calat, cara vista, bloc ceràmic…
PYROTERM Maons refractaris.
TERREAL Tauló Ceràmic, Envans, Gran Format i Teules.
CERAMICAS ELIAS Paviments i revestiments rústics artesanals –manual, extruïts i envellits.
HORMICEL Formigó cel·luar.