Avís Legal

EMPRESES DE MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L. protegeix les dades personals segons l’establert en la LOPD 15/1999 del 13 de Desembre i el RGPD a la seva última actualització 05/2016, aplicació 05/2018 aplicant totes les mesures de seguretat que en ell es desenvolupen.

EMPRESES DE MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L. garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris i el seu tractament automatitzat d’acord a la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, així com tota la normativa aplicable a aquesta matèria.

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats per EMPRESES DE MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L. amb la finalitat, del manteniment de la relació establerta entre les parts, així com, la gestió, administració i presentació dels serveis, el tractament serà indefinit almenys que l’interessat vulgui exercir els seus drets segons el reglament.

També els informem de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió o oblit, limitació de tractament, oposició de les seves dades, dret a la portabilitat de les dades, dret a la limitació del tractament de caràcter personal, de forma presencial o per correu ordinari a les nostres oficines al Passeig de les Lletres nº13,6º 2a, 08221 Terrassa (Barcelona), així com també per el nostre correu: info@emccat.cat.

Esmentada finalitat no inclou l’elaboració de perfils. La finalitat de tractament és més concretament: Ús de dades bàsiques per la facturació, processament de comandes i fidelització com client.

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal i consentiment previ de l’interessat. Per qualsevol reclamació, sempre que consideri que pugui existir una vulneració de les seves dades personals, o dels drets que li assisteixen en aquesta matèria, pot acudir davant l’Agencia Española de Protecció de dades i a la seva vegada davant el nostre Encarregat del Sistema de Protecció R3J Asigest, S.L.