Avís Legal

EMPRESES DE MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L, proveït amb CIF B65329898 adreça: Pg. de les Lletres, nº 13, 6è 2a, 08221 Terrassa, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en la pàgina d’Internet d’EMPRESES DE MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.

Amb els límits establerts en la llei, Llei 34/2002 d’11 de juliol, de “Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI)” EMPRESES DE MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es continguin a les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informats no vinculen a EMPRESES DE MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L., ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d’Internet d’EMPRESES DE MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L., pot contenir enllaços (links) o altres pàgines de terceres parts que EMPRESES DE MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L., no pot controlar. Per tant, no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta dels continguts inclosos en aquesta website són propietat exclusiva d’EMPRESES DE MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L., o els seus llicenciants.  Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que EMPRESES DE MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L. ofereix a través del website: http://www.emccat.cat haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l’establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. L’informem que, mitjançant la complementació dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers d’EMPRESES DE MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L., amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-lo de les millores del lloc web. Així mateix, l’informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant email a: info@emccat.cat o a l’adreça: Pg. de les Lletres, nº 13, 6è 2a, 08221 Terrassa.