SERVEIS ALS CLIENTS
 • Atenció personalitzada i Assessorament.
 • Formació continuada.
 • Ofertes i promocions.
 • Diversitat i exclusivitat de Productes.
 • Marques de confiança, garantía i qualitat.
 • Facilitat d’accessos als punts de venda.
 • Pressupostos a mida.
 • Servei de Transport.
 • Recollida d’escombreries.
 • Lloguer de maquinària.
 • Reformes.
SERVEIS ALS ASSOCIATS
 • Assessorament directe.
 • Acords competitius amb els proveïdors.
 • Servei de telefonia.
 • Servei de missatgeria.
 • Servei de carburants.
 • Servei d’Informes comercials.
 • Assegurances de risc.
 • Jornades de formació.
 • Ofertes i promocions.
 • Exclusivitat i diversitat de Productes.
 • Marques de confiança, garantía i qualitat.