PVC – Plàstics i Polièster

ADEQUA Canonades de PVC i accessoris.
DAKOTA Sistemes Canalons PVC, reixetes i arquetes.
MAYDISA Depuració i tractament d’aigües residuals.
HIDROLLEIDA Canonades de PVC i accessoris.
ODEM Terres i drenatge, Sostres i cobertes, ventilació, blocs de vidre, acabats perfils, etc.