PVC – Plàstics i Polièster

MOLECOR CANALIZACIONES, S.L. (ADEQUA) Canonades de PVC i accessoris.
DAKOTA Sistemes Canalons PVC, reixetes i arquetes.
MAYDISA Depuració i tractament d’aigües residuals.
HIDROLLEIDA Canonades de PVC i accessoris.
ODEM Terres i drenatge, Sostres i cobertes, ventilació, blocs de vidre, acabats perfils, etc.
IRPEN Metacrilat colada/extrusió, Policarbonat cel·lular, PVC, Panells composts (Alumini/Polietilè), Policarbonat compacte , Polièster, Solid Surface translúcid, Policarbonat cel·lular (Sistemes modulars), Panells sandwich de poliestirè, F. termoplàstica, Polipropilè, PETG.
DALIFORMA Forjat Sanitari, Soleres ventilades i Recrescuts.
FIRST PLAST Cobertes industrials, civils i altres productes tècnics.
BOFILL Solucions en xemeneies i conductes per a l’evacuació de fum i gasos.
PLÁSTICOS KIRA Canonades de polietilè d’alta i baixa densitat per a la conducció d’aigua potable i de reg, canonades de polietilè per a la protecció de cable elèctric i telecomunicacions.