Ciments – Ciments Cola i Similars – Placa de Guix i Perfileria

ARDEX CEMENTOS Ciments Cola.
CEMEX GRIS Ciments.
CIMSA CEMENTOS Ciments.
CIMENTS MOLINS Ciments.
KERAKOLL Ciments Cola.
MAPEI Ciments Cola.
PROPAMSA Ciments Cola.
PLACO Guixos i plaques de guix.
WEBER – CEMARKSA Ciments Cola.
CEMENTOS LA CRUZ Ciment Pòrtland.
UNILAND CEMENTERA Ciment Pòrtland.
CIMENTS FIGUERES Ciment natural ràpid.
ISOPRACTIC Perfileria per a sistemes de cartó guix.
INGEPERFIL Perfileria metàl·lica per a la construcció en sec, Xapa i Tornilleria…
SOSTREPLAC BCN Placa de guix, Guix, Escaiola…
CEMENTVAL Ciment Pòrtland