Fontaneria i Calefacció

AMIGUET Reixes i ventilació.
FR SL Ventilació Fums, Xemeneies modulars i metàl·liques.
GRAF IBERICA Recuperació d’aigua de pluja:dipòsits soterrats i exteriors, filtres…
SUMINISTROS CEM Producte de fosa d’alumini.
REMOSA Tractaments d’aigua (depòsits de poliester, depuradors…)
WIRQUIN CALAF Equips de cisternes, sistemes d’evacuació WC, dutxes, tapes, barres…
BRITA IBERIA Aixetes, gerres, ampolles… amb filtració d’aigües.
BUSINESS KEY – MT Accessoris galvanitzats, accessoris llautó, vàlvules, brides, etc.
CLEVER – STANDARD HIDRAULICA Vàlvules d’instal·lacions: aigua, gas, calefacció i aixetes.
CAINOX Sistemes d’evacuació, vàlvules antiretorn, canonada inox.
ENERBÍO Biocombustible natural.
ALSIMET Coure, almumini, acer, llaunes (xapes), etc.
FAVERE CORPORATION (STELRAD i MAGNUM HEATING) Distribuidor de Magnum heating: sistemes de calefacció i refrigeració.
CSI Suministros Productes de fontaneria, electricitat, climatització, calefacció i il·luminació.
SOTRALENTZ –HABITAT SPAIN (T.R. LENTZ) Tractament d’aigües residuals, tancs d’exportació, tancs d’oli de calefacció, recollida d’aigües pluvials, emmagatzematge d’aigua contra incendis, etc.
SOLCO Productes i accessoris per instal·lació d’aigua potable i sanitària.