Paviments i Revestiments

ALCALAGRES Gres porcellànic.
CIFRE Paviments i revestiments ceràmics.
DUNE CERAMICA Sanefes, llisti’ls ceràmics i mosaics de pdra.
GRECOGRES Paviments i revestiments ceràmics extursionats.
GRES DE ARAGON Paviments i revestiments ceràmics extursionats.
HALCON CERAMICA Paviments i revestiments ceràmics.
HISBALIT Mosaics de vidre (sanefes, piscines…)
KERABEN Paviments i revestiments ceràmics.
MAINZU Paviments i revestiments ceràmics.
PANOTS JIMENEZ Panots – Rajola Hidràulica per a vorera.
ALTRAKER RUSTIC Porcellànics, ceràmica i gres.
CERAMICAS CALAF Paviments, revestiments, terracota i tabiqueria.
LA PALOMA CERAMICA Y GRES Paviments i revestiments ceràmics.
FLAVIKER Paviments i revestiments ceràmics.
GRUPO FINCIBEC (CENTURY-NAXOS-MONOCIBEC) Paviments i revestiments ceràmics.
UNDEFASA Revestiments, porcellànics i ceràmica.
TOGAMA Mosaic de vidre.
GRUPO AZULEV Productes ceràmics.
REALONDA Paviments i revestiments ceràmics.
PAMESA CERÁMICA Paviments i Revestiments Ceràmics.
NUEVA ALAPLANA Paviments i revestiments ceràmics.
CERAMICA DEL CONCA Paviments i revestiments ceràmics.
LV GRANITO Paviment i revestiment. Rajoles polides de gran format.
APAVISA Gres porcellànic.
CIMA CERÁMICA Revestiment en pasta vermella.
EXAGRES Gres porcellànic extruït i gres extruït.
PIEZAS ESPECIALES CERÁMICAS (Esglaons porcellànics, remats, sòcols ceràmics (rodapiés i zanquines), mecanitzat per a façanes ventilades, ancoratges per a façanes ceràmiques i pètries, decorats ceràmics (mosaics i malles decoratives).
TAGINA Gres Porcellànic i accessoris personalitzats; taules, cuines, banyeres…